אתרי עבודה

קסטרו אבטחת תנועה מתמחה בביצוע עבודות בדרכים העירוניות /בין עירוניות להצבת שילוט ,תמרור ,סימון ,צביעה והתקנת מעקות  ואביזרי בטיחות תיקנים באתרי עבודה כקבלן מוסמך נת"י .

התקני הבטיחות בהם אנו משתמשים בדרכים תואמים את המפרטים ,הדרישות והתקנים של הרשויות הרלוונטיות ,ומאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית לבחינת התקני התנועה והבטיחות .

אתרי העבודה בדרכים עירוניות מאופיינים בצפיפות אורבנית הכוללת קשת שירותים ציבוריים במארג של רחובות רוויים באתרי בניה המיועדים לשימור/הריסה /בניה מחודשת תוך כדי שמירה על סביבה נקיה ובטיחותית למשתמשי הדרך .

הניסיון המלווה אותנו לאורך השנים מביא אותנו לבחירה באביזרים פרקטיים ,בטיחותיים וכלכליים לקבלן .

יישום הסדרי התנועה מובא לביצוע לאחר קבלת היתרים מכל הנוגעים בדבר ותוך כדי תאומים נלווים וקבלת הסכמתם.