שיטור בשכר/ פקחים מוסמכים

קסטרו אבטחת תנועה בנוסף לכלל שירותיה, מספקת שיטור / פקחים בשכר, בכפוף לתנאים והגבלות

היתרי עירייה/משטרה לעבודה בדרך.

על מנת להבטיח / להכווין את המשתמשים בדרך בדרכים עירוניות והבין עירונייות.